silvitra acquisto
viagra token

Resurse

Riscul traficului de persoane în rândul tinerilor și copiilor din cadrul sistemului de protecție - Ioana Bauer

Riscul traficului de persoane în rândul tinerilor și copiilor din cadrul sistemului de protecție

mai 26, 2020
Odată cu relaxarea restricțiilor, expunerea beneficiarilor la diferite riscuri revine și ea. Vom discuta despre traficul de persoane și care sunt cele mai întâlnite forme de recrutare pentru beneficiarii aflați în sistemul de protecție, precum și despre măsurile pe care le putem lua pentru a-i proteja. Webinar-ul se adresează specialiștilor din sistem: psihologi, asistenți sociali,…
online priligy fortune healthcare

Ioana Bauer

Ioana Bauer

a:34:{s:9:”post_type”;s:10:”evenimente”;s:22:”advanced_configuration”;b:1;s:13:”import_source”;s:0:””;s:11:”import_date”;s:0:””;s:6:”labels”;a:33:{s:4:”name”;s:6:”Events”;s:13:”singular_name”;s:5:”event”;s:9:”menu_name”;s:6:”Events”;s:9:”all_items”;s:10:”All Events”;s:9:”edit_item”;s:10:”Edit event”;s:9:”view_item”;s:10:”View event”;s:10:”view_items”;s:11:”View Events”;s:12:”add_new_item”;s:13:”Add New event”;s:7:”add_new”;s:0:””;s:8:”new_item”;s:9:”New event”;s:17:”parent_item_colon”;s:13:”Parent event:”;s:12:”search_items”;s:13:”Search Events”;s:9:”not_found”;s:15:”No events found”;s:18:”not_found_in_trash”;s:24:”No events found in Trash”;s:8:”archives”;s:14:”event Archives”;s:10:”attributes”;s:16:”event Attributes”;s:14:”featured_image”;s:0:””;s:18:”set_featured_image”;s:0:””;s:21:”remove_featured_image”;s:0:””;s:18:”use_featured_image”;s:0:””;s:16:”insert_into_item”;s:17:”Insert into event”;s:21:”uploaded_to_this_item”;s:22:”Uploaded to this event”;s:17:”filter_items_list”;s:18:”Filter events list”;s:14:”filter_by_date”;s:21:”Filter events by date”;s:21:”items_list_navigation”;s:22:”Events list navigation”;s:10:”items_list”;s:11:”Events list”;s:14:”item_published”;s:16:”event published.”;s:24:”item_published_privately”;s:26:”event published privately.”;s:22:”item_reverted_to_draft”;s:24:”event reverted to draft.”;s:14:”item_scheduled”;s:16:”event scheduled.”;s:12:”item_updated”;s:14:”event updated.”;s:9:”item_link”;s:10:”event Link”;s:21:”item_link_description”;s:18:”A link to a event.”;}s:11:”description”;s:0:””;s:6:”public”;b:1;s:12:”hierarchical”;b:1;s:19:”exclude_from_search”;b:0;s:18:”publicly_queryable”;b:1;s:7:”show_ui”;b:1;s:12:”show_in_menu”;b:1;s:17:”admin_menu_parent”;s:0:””;s:17:”show_in_admin_bar”;b:1;s:17:”show_in_nav_menus”;b:1;s:12:”show_in_rest”;b:1;s:9:”rest_base”;s:0:””;s:14:”rest_namespace”;s:5:”wp/v2″;s:21:”rest_controller_class”;s:24:”WP_REST_Posts_Controller”;s:13:”menu_position”;s:0:””;s:9:”menu_icon”;s:0:””;s:19:”rename_capabilities”;b:0;s:24:”singular_capability_name”;s:4:”post”;s:22:”plural_capability_name”;s:5:”posts”;s:8:”supports”;a:5:{i:0;s:5:”title”;i:1;s:6:”editor”;i:2;s:7:”excerpt”;i:3;s:15:”page-attributes”;i:4;s:9:”thumbnail”;}s:10:”taxonomies”;a:2:{i:0;s:8:”post_tag”;i:1;s:14:”event_category”;}s:11:”has_archive”;b:1;s:16:”has_archive_slug”;s:10:”evenimente”;s:7:”rewrite”;a:4:{s:17:”permalink_rewrite”;s:13:”post_type_key”;s:10:”with_front”;s:1:”1″;s:5:”feeds”;s:1:”0″;s:5:”pages”;s:1:”1″;}s:9:”query_var”;s:13:”post_type_key”;s:14:”query_var_name”;s:0:””;s:10:”can_export”;b:1;s:16:”delete_with_user”;b:0;s:20:”register_meta_box_cb”;s:0:””;}