silvitra acquisto
viagra token

Intervenția bazată pe relații, în contextul distanțării fizice și utilizării tehnologiei

aprilie 25, 2020

CFCECAS a răspuns prin intermediul help-desk-ului la o serie de întrebări cu privire la digitalizarea serviciilor sociale și la modalitatea în care serviciile sociale se reorganizează, la felul în care relațiile dintre specialiști și persoanele care au nevoie
de suport se modifică, dar și la schimbările care apar în echipa de lucru. Astfel vă propunem să discutăm și să reflectăm împreună la aceste subiecte și să identificăm soluții care ne pot ajuta în munca de zi cu zi.
Ce tip de suport poate fi oferit prin tehnologia informatică și de comunicații?
Ce implicații etice sunt? Ce să avem în vedere atunci când utilizăm tehnologia informatică și de comunicații?
Ce obstacole pot să apară în construirea relației profesionale dacă este utilizată tehnologia informatică și de comunicații?

Despre CFCECAS
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) a participat de-a lungul anilor la grupuri de lucru internaționale care au vizat dezvoltarea și reorganizarea activității serviciilor sociale pentru a fi adaptate la tehnologia informatică și de comunicații. CFCECAS a contribuit la menținerea eticii profesionale și la calitatea suportului oferit atunci când se impune introducerea suportului oferit prin telefon și utilizând internetul.
Cu expertiza acumulată în inovarea practicilor de intervenție în serviciile sociale, dar și în intervenția în situații de criză / dezastre, CFCECAS a pus la dispoziția serviciilor sociale și a asistenților sociali, începând cu 10 martie 2020, un Help Desk pentru a-i
ajuta să-și reorganizeze și reinventeze modul în care oferă servicii de suport în acord cu nevoile de protecție împotriva SARS-CoV-2.

Despre moderator/facilitator
Adela Șetet este de profesie asistent social și în ultimii 10 ani a oferit suport diferitelor grupe de persoane aflate în dificultate. De asemenea a lucrat cu sute de specialiști din serviciile sociale în cadrul programelor de formare și supervizare. Intervenția bazată pe relații profesionale funcționale este bazată atât pe cunoașterea derivată din practică, cât și pe ultimele cercetări în ceea ce privește dezvoltarea potențialului uman.

Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă - Ana Rădulescu și Adela Șetet

Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă

CFCECAS organizează o sesiune online de informare privind trecerea de la starea de urgență la starea de alertă.Această sesiune se adresează șefilor de centre și servicii sociale, asistenților sociali, personalului de specialitate. Temele vizează:- diferența dintre starea de urgență și starea de alertă din perspectiva serviciilor sociale;- modificarea practicilor de lucru;- organizarea activității și a…
online priligy fortune healthcare

Intervenția bazată pe relații, în contextul distanțării fizice și utilizării tehnologiei

Intervenția bazată pe relații, în contextul distanțării fizice și utilizării tehnologiei

CFCECAS a răspuns prin intermediul help-desk-ului la o serie de întrebări cu privire la digitalizarea serviciilor sociale și la modalitatea în care serviciile sociale se reorganizează, la felul în care relațiile dintre specialiști și persoanele care au nevoie
de suport se modifică, dar și la schimbările care apar în echipa de lucru. Astfel vă propunem să discutăm și să reflectăm împreună la aceste subiecte și să identificăm soluții care ne pot ajuta în munca de zi cu zi.
Ce tip de suport poate fi oferit prin tehnologia informatică și de comunicații?
Ce implicații etice sunt? Ce să avem în vedere atunci când utilizăm tehnologia informatică și de comunicații?
Ce obstacole pot să apară în construirea relației profesionale dacă este utilizată tehnologia informatică și de comunicații?

Despre CFCECAS
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) a participat de-a lungul anilor la grupuri de lucru internaționale care au vizat dezvoltarea și reorganizarea activității serviciilor sociale pentru a fi adaptate la tehnologia informatică și de comunicații. CFCECAS a contribuit la menținerea eticii profesionale și la calitatea suportului oferit atunci când se impune introducerea suportului oferit prin telefon și utilizând internetul.
Cu expertiza acumulată în inovarea practicilor de intervenție în serviciile sociale, dar și în intervenția în situații de criză / dezastre, CFCECAS a pus la dispoziția serviciilor sociale și a asistenților sociali, începând cu 10 martie 2020, un Help Desk pentru a-i
ajuta să-și reorganizeze și reinventeze modul în care oferă servicii de suport în acord cu nevoile de protecție împotriva SARS-CoV-2.

Despre moderator/facilitator
Adela Șetet este de profesie asistent social și în ultimii 10 ani a oferit suport diferitelor grupe de persoane aflate în dificultate. De asemenea a lucrat cu sute de specialiști din serviciile sociale în cadrul programelor de formare și supervizare. Intervenția bazată pe relații profesionale funcționale este bazată atât pe cunoașterea derivată din practică, cât și pe ultimele cercetări în ceea ce privește dezvoltarea potențialului uman.