silvitra acquisto
viagra token

Solicitarea plasamentului familial al unui copil pe care l-aţi cunoscut într-un centru, apartament social sau casă de tip familial

16 martie 2017
Crearea unei culturi a adopției

Ce trebuie să ştiţi înainde de a depune cererea de plasament?

  • Plasamentul este o formă temporară de intervenţie iar pe durata acestuia se depun eforturi de reintegrare în familia biologică sau de integrare în familia extinsă, aceste persoane având prioritate pentru creşterea copilului.
  • Datele dvs. personale vor ajunge în posesia părinţilor biologici întrucât o copie a dosarului trimis instanţei este trimis prin poştă şi acestora.
  • După 6 luni de la instituirea măsurii de plasament familial, aveţi prioritate la adopţie, în situaţia în care este declarată adoptabilitatea copilului.

Justificare legală

Legea 272/2004, art.2 alin. 2) definește interesul superior al copilului ca fiind „dreptul copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viață de familie.” Alin. 3) menționează că „principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.” Astfel, modalitatea prin care un copil din sistemul de protecţie poate avea o viață de familie normală şi echilibru socioafectiv este acordarea plasamentului către o persoană sau familie, soluţie favorabilă în faţa unui plasament rezidenţial.

În cazul în care aţi cunoscut un copil într-un centru, apartament social sau casă de tip familial şi aţi dezvoltat relaţii de ataşament faţă de copil, puteţi depune cerere nominală de luare în plasament familial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din judeţul sau sectorul de care aparţineţi. Cererea dvs. va trebui tratată cu celeritate, Serviciul de Plasament din cadrul DGASPC urmând să dispună realizarea anchetei sociale, a evaluării psihologice şi să solicite garanţii morale şi materiale pentru trimiterea dosarului în instanţă sau la Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, după caz.

Conform art. 72, alin. 2 Legea 272/2004, „În cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 (n.ns: împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială) s-au modificat (n.ns: cererea de plasament familial pe care o depune persoana sau familia), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii”. În plus, conform art. 58 alin. 6 Legea 272/2004, „Planul individualizat de protecție poate prevedea plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial numai în cazul în care nu a putut fi instituită tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extinsă, la un asistent maternal sau la o altă persoană sau familie.” Astfel, plasamentul familial este prioritar plasamentului rezidenţial şi, prin cererea depusă de dvs, ne aflăm într-o astfel de situație în careplasamentul rezidențial nu se mai justifică.

În condiţiile în care garanţiile morale şi materiale sunt îndeplinite, instanța este pe deplin îndreptățită să admită cererea întrucât Legea 272/2004 Art.2 alin. 6) lit. a) menţionează că, în determinarea interesului superior al copilului, se au în vedere: „nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şiapartenenţă la o familie”. Faptul că un copil se află în plasament rezidenţial demonstrează imposibilitatea şi/sau refuzul părinţilor biologici şi a familiei extinse de a împlini aceste nevoi. De asemenea, conform Legii 272 din 2004 cu modificările ulterioare, art. 64 alin.3 „La stabilirea măsurii de plasament se va urmări: a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”.

De reţinut este că, în legislaţia actuală, acordul părinţilor biologici este de preferat dar nu este obligatoriu pentru modificarea măsurii de protecţie, DGASPC putând trimite dosarul în instanţă chiar dacă părinţii biologici nu îşi dau acordul.

Formulare utile

online priligy fortune healthcare

Crearea unei culturi a adopției

Solicitarea plasamentului familial al unui copil pe care l-aţi cunoscut într-un centru, apartament social sau casă de tip familial

Solicitarea plasamentului familial al unui copil pe care l-aţi cunoscut într-un centru, apartament social sau casă de tip familial

Ce trebuie să ştiţi înainde de a depune cererea de plasament?

  • Plasamentul este o formă temporară de intervenţie iar pe durata acestuia se depun eforturi de reintegrare în familia biologică sau de integrare în familia extinsă, aceste persoane având prioritate pentru creşterea copilului.
  • Datele dvs. personale vor ajunge în posesia părinţilor biologici întrucât o copie a dosarului trimis instanţei este trimis prin poştă şi acestora.
  • După 6 luni de la instituirea măsurii de plasament familial, aveţi prioritate la adopţie, în situaţia în care este declarată adoptabilitatea copilului.

Justificare legală

Legea 272/2004, art.2 alin. 2) definește interesul superior al copilului ca fiind „dreptul copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viață de familie.” Alin. 3) menționează că „principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.” Astfel, modalitatea prin care un copil din sistemul de protecţie poate avea o viață de familie normală şi echilibru socioafectiv este acordarea plasamentului către o persoană sau familie, soluţie favorabilă în faţa unui plasament rezidenţial.

În cazul în care aţi cunoscut un copil într-un centru, apartament social sau casă de tip familial şi aţi dezvoltat relaţii de ataşament faţă de copil, puteţi depune cerere nominală de luare în plasament familial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din judeţul sau sectorul de care aparţineţi. Cererea dvs. va trebui tratată cu celeritate, Serviciul de Plasament din cadrul DGASPC urmând să dispună realizarea anchetei sociale, a evaluării psihologice şi să solicite garanţii morale şi materiale pentru trimiterea dosarului în instanţă sau la Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, după caz.

Conform art. 72, alin. 2 Legea 272/2004, „În cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 (n.ns: împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială) s-au modificat (n.ns: cererea de plasament familial pe care o depune persoana sau familia), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii”. În plus, conform art. 58 alin. 6 Legea 272/2004, „Planul individualizat de protecție poate prevedea plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial numai în cazul în care nu a putut fi instituită tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extinsă, la un asistent maternal sau la o altă persoană sau familie.” Astfel, plasamentul familial este prioritar plasamentului rezidenţial şi, prin cererea depusă de dvs, ne aflăm într-o astfel de situație în careplasamentul rezidențial nu se mai justifică.

În condiţiile în care garanţiile morale şi materiale sunt îndeplinite, instanța este pe deplin îndreptățită să admită cererea întrucât Legea 272/2004 Art.2 alin. 6) lit. a) menţionează că, în determinarea interesului superior al copilului, se au în vedere: „nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şiapartenenţă la o familie”. Faptul că un copil se află în plasament rezidenţial demonstrează imposibilitatea şi/sau refuzul părinţilor biologici şi a familiei extinse de a împlini aceste nevoi. De asemenea, conform Legii 272 din 2004 cu modificările ulterioare, art. 64 alin.3 „La stabilirea măsurii de plasament se va urmări: a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”.

De reţinut este că, în legislaţia actuală, acordul părinţilor biologici este de preferat dar nu este obligatoriu pentru modificarea măsurii de protecţie, DGASPC putând trimite dosarul în instanţă chiar dacă părinţii biologici nu îşi dau acordul.

Formulare utile