stendra kaufen usdt

Trauma și creierul

aprilie 9, 2021

Creierul este probabil cel mai complex organ al corpului, care controlează totul: începând cu bătăile inimii noastre, terminând cu gândurile și emoțiile noastre. Mult timp s-a crezut că noile celule ale creierului încetează să se mai dezvolte și creierul nu se poate schimba când ajungem la maturitate, totuși în ultimii ani știința a descoperit ceea ce Dumnezeu a știut de la început – creierul nostru se poate schimba pe toată durata vieții. Noile descoperiri în știința creierului au ajutat la înțelegerea modului în care evenimentele traumatice din viață modelează creierul copiilor noștri și cum îl putem ajuta să se vindece. În timpul webinarului ne vom concentra pe discuțiile legate de principalele funcții ale diferitelor părți ale creierului, modul în care acesta se dezvoltă și modul în care cunoașterea acestui lucru ne poate ajuta să satisfacem nevoile copiilor noștri.

Jovita Anikinaite M.D. Medic psihiatru pentru copii și adolescenți cu domenii profesionale de interes în atașament, traume (abuz, neglijare), tulburări de alimentație și psihiatrie criminalistică. Jovita a urmat cursurile de formare “Îngrijire Competentă în Traumă” (TCC) și a finalizat “Intervenția Relațională bazată pe Încredere” (TBRI®) la Institutul de dezvoltare a copilului Karyn Purvis, Texas, SUA, în 2018. Experiența sa profesională în lucrul cu copiii și familiile constă în 4 ani de formare de specialitate la Universitatea Vilnius și 4 ani de practică clinică în psihiatrie infantilă. Ea instruiește îngrijitorii și profesioniștii care ajută copiii proveniți din medii dificile. Jovita are o inimă pentru astfel de copii și dorința ei este ca fiecare dintre ei să aibă o familie, unde aceștia ar putea primi îngrijire holistică și în care pot deveni persoane puternice, încrezătoare în sine și sănătoase.

---ENG---

The brain is probably the most complex organ of the body, which controls everything: starting with our heartbeat, ending with our thoughts and emotions. For a very long time, it has been thought, that new brain cells stop developing and the brain can not change, when we reach adulthood, however in the past few years science has discovered, what God has known from the beginning – that our brains can change throughout the lifespan. New findings in brain science helped to understand how traumatic life events shape the brains of our children and how we can help them to heal. During the seminar, we will focus on discussing the main functions of different parts of the brain, how it develops and how knowing this can help us to meet the needs of our kids.

Jovita Anikinaite M.D. Child & Adolescents Psychiatrist with the professional fields of interest in attachment, trauma (abuse, neglect), eating disorders, and forensic psychiatry. Jovita went through Trauma Competent Caregiver (TCC) training and has completed Trust-Based Relational Intervention (TBRI®) practitioner training at Karyn Purvis Institute of Child Development, Texas, USA, in 2018. Her professional experience in working with children and families consists of 4 years of specialty training at Vilnius University and 4 years of clinical practice in child psychiatry. She trains and coaches caregivers and professionals helping children from difficult backgrounds. Jovita has a heart for children from hard places and her wish is family for each of them, where they could receive holistic care and grow into strong, self-confident, and healthy individuals.

higher dosage then standard Viagra
comprar tadalista tether usdt
trauma si creierul - Jovita Anikinaite webinar

Trauma și creierul

Trauma și creierul

Creierul este probabil cel mai complex organ al corpului, care controlează totul: începând cu bătăile inimii noastre, terminând cu gândurile și emoțiile noastre. Mult timp s-a crezut că noile celule ale creierului încetează să se mai dezvolte și creierul nu se poate schimba când ajungem la maturitate, totuși în ultimii ani știința a descoperit ceea ce Dumnezeu a știut de la început – creierul nostru se poate schimba pe toată durata vieții. Noile descoperiri în știința creierului au ajutat la înțelegerea modului în care evenimentele traumatice din viață modelează creierul copiilor noștri și cum îl putem ajuta să se vindece. În timpul webinarului ne vom concentra pe discuțiile legate de principalele funcții ale diferitelor părți ale creierului, modul în care acesta se dezvoltă și modul în care cunoașterea acestui lucru ne poate ajuta să satisfacem nevoile copiilor noștri.

Jovita Anikinaite M.D. Medic psihiatru pentru copii și adolescenți cu domenii profesionale de interes în atașament, traume (abuz, neglijare), tulburări de alimentație și psihiatrie criminalistică. Jovita a urmat cursurile de formare “Îngrijire Competentă în Traumă” (TCC) și a finalizat “Intervenția Relațională bazată pe Încredere” (TBRI®) la Institutul de dezvoltare a copilului Karyn Purvis, Texas, SUA, în 2018. Experiența sa profesională în lucrul cu copiii și familiile constă în 4 ani de formare de specialitate la Universitatea Vilnius și 4 ani de practică clinică în psihiatrie infantilă. Ea instruiește îngrijitorii și profesioniștii care ajută copiii proveniți din medii dificile. Jovita are o inimă pentru astfel de copii și dorința ei este ca fiecare dintre ei să aibă o familie, unde aceștia ar putea primi îngrijire holistică și în care pot deveni persoane puternice, încrezătoare în sine și sănătoase.

---ENG---

The brain is probably the most complex organ of the body, which controls everything: starting with our heartbeat, ending with our thoughts and emotions. For a very long time, it has been thought, that new brain cells stop developing and the brain can not change, when we reach adulthood, however in the past few years science has discovered, what God has known from the beginning – that our brains can change throughout the lifespan. New findings in brain science helped to understand how traumatic life events shape the brains of our children and how we can help them to heal. During the seminar, we will focus on discussing the main functions of different parts of the brain, how it develops and how knowing this can help us to meet the needs of our kids.

Jovita Anikinaite M.D. Child & Adolescents Psychiatrist with the professional fields of interest in attachment, trauma (abuse, neglect), eating disorders, and forensic psychiatry. Jovita went through Trauma Competent Caregiver (TCC) training and has completed Trust-Based Relational Intervention (TBRI®) practitioner training at Karyn Purvis Institute of Child Development, Texas, USA, in 2018. Her professional experience in working with children and families consists of 4 years of specialty training at Vilnius University and 4 years of clinical practice in child psychiatry. She trains and coaches caregivers and professionals helping children from difficult backgrounds. Jovita has a heart for children from hard places and her wish is family for each of them, where they could receive holistic care and grow into strong, self-confident, and healthy individuals.