stendra kaufen usdt

Dezbatere publică privind procedura adopţiei

02 iunie 2016
Dezbatere publică privind procedura adopţiei

ARFO a participat la dezbaterea publică pentru normele noii legi a adoptiei. Cum arată noile reglementări?

Bucureşti, 24 mai 2016 – Alianţa România Fără Orfani a participat la dezbaterea publică privind propunerea de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2012 privind procedura adopţiei, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne şi metodologia de autorizare a acestora.

Dezbaterea a avut loc la sediul Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție iar în cadrul acesteia, membrii ARFO au ridicat o serie de observaţii şi sugestii, precum necesitatea ca termenul de 5 zile prevăzut la art.29, alin. 1 de deschidere a procedurii adopţiei să fie „obligatoriu” astfel încât perioada de plasament să nu rămână la discreţia managerului de caz. Din nefericire, în momentul de faţă, copiii sunt ţinuţi în plasament rezidențial cu PIP „reintegrare” un timp nejustificat de lung.

Alături de observațiile privind normele de aplicare, Alianţa România Fără Orfani a reiterat câteva modificări extrem de importante pe care Legea nr.273/2012 va trebui să le cuprindă la viitoarele modificări legislative:

 •  Necesitatea scăderii gradului rudelor până la care se caută rudele copilului. Gradul IV este nerealist întrucât presupune persoane decedate sau de o vârstă mult prea înaintată (stră-stră-bunicul) sau din afara zonei de interferență a copilului (verii unchilor părinților). În momentul de față sute de copii ridică/mențin statisticile de „greu adoptabil” întrucât identificarea rudelor până la gradul IV, implică adeseori obținerea unor certificate de deces de la stră-bunici şi stră-stră-bunici care nu pot fi obținute. Acest demers, pe lângă caracterul anevoios, este fără finalitate, obturând în mod abuziv dreptul copilului de a avea o familie adoptivă.
 • Considerăm că ar trebui extinsă sfera de activitate în procedura de adopție internă a organismelor private române autorizate, prin posibilitatea de contractare/externalizare sau realizare a unor parteneriate public-private transparente asupra întregii proceduri privind adopția internă, de către organismele private române, urmare a fundamentării unor standarde de calitate competitive, aplicabile atât organismelor de stat cât şi celor private autorizate.

 În ansamblul lor, apreciem normele în concordanţă cu modificările aduse recent de legea adopţiei şi apreciem ca fiind pozitive majoritatea aspectelor introduse de noua lege. Astfel, noile reglementări aduc:

 • Definirea statutului de „copil greu adoptabil” după 9 luni de la momentul în care acesta devine adoptabil, statut asociat unor proceduri mai relaxate la nivelul potrivirii teoretice.
 • Reducerea de la 1 an la 6 luni a perioadei în care trebuie să fie căutate rudele copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia. În situaţia în care rudele nu sunt găsite în acest interval, în termen de 5 zile va trebui începută procedura de declarare a adoptabilităţii copilului;
 • Prelungirea valabilităţii atestatului pentru adopție necesar viitorilor părinți, de la 1 an la 2 ani;
 • Eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unui nou atestat;
 • Stabilirea compatibilității copilului cu adoptatorii la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi nu la nivelul ANPDCA, în scopul de a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil;
 • Eliminarea termenului de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Copilul va păstra acest statut până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când îşi va exprima opinia cu privire la această posibilitate;
 • Introducerea unor termene pentru procedurile derulate în faţa instanţelor judecătoreşti pentru toate cele 3 etape ale procesului de adopţie, respectiv: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției;
 • Introduce obligativitatea angajatorilor persoanelor care doresc să adopte de a acorda timp liber pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obţinerea atestatului şi participarea la întâlnirile cu copilul. Timpul liber poate fi acordat în limita a 40 ore/an, fără afectarea drepturilor salariale;
 • Introduce concediul de acomodare, acordat unuia dintre parintii adoptivi pentru o perioada de un an cu o indemnizatie de 3,4 ISR. Astfel, la nivelul ISR din 2016, unul dintre parintii adoptivi va beneficia de 1.700 de lei lunar.
higher dosage then standard Viagra
comprar tadalista tether usdt
Dezbatere publică privind procedura adopţiei

Dezbatere publică privind procedura adopţiei

Dezbatere publică privind procedura adopţiei

ARFO a participat la dezbaterea publică pentru normele noii legi a adoptiei. Cum arată noile reglementări?

Bucureşti, 24 mai 2016 – Alianţa România Fără Orfani a participat la dezbaterea publică privind propunerea de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2012 privind procedura adopţiei, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne şi metodologia de autorizare a acestora.

Dezbaterea a avut loc la sediul Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție iar în cadrul acesteia, membrii ARFO au ridicat o serie de observaţii şi sugestii, precum necesitatea ca termenul de 5 zile prevăzut la art.29, alin. 1 de deschidere a procedurii adopţiei să fie „obligatoriu” astfel încât perioada de plasament să nu rămână la discreţia managerului de caz. Din nefericire, în momentul de faţă, copiii sunt ţinuţi în plasament rezidențial cu PIP „reintegrare” un timp nejustificat de lung.

Alături de observațiile privind normele de aplicare, Alianţa România Fără Orfani a reiterat câteva modificări extrem de importante pe care Legea nr.273/2012 va trebui să le cuprindă la viitoarele modificări legislative:

 •  Necesitatea scăderii gradului rudelor până la care se caută rudele copilului. Gradul IV este nerealist întrucât presupune persoane decedate sau de o vârstă mult prea înaintată (stră-stră-bunicul) sau din afara zonei de interferență a copilului (verii unchilor părinților). În momentul de față sute de copii ridică/mențin statisticile de „greu adoptabil” întrucât identificarea rudelor până la gradul IV, implică adeseori obținerea unor certificate de deces de la stră-bunici şi stră-stră-bunici care nu pot fi obținute. Acest demers, pe lângă caracterul anevoios, este fără finalitate, obturând în mod abuziv dreptul copilului de a avea o familie adoptivă.
 • Considerăm că ar trebui extinsă sfera de activitate în procedura de adopție internă a organismelor private române autorizate, prin posibilitatea de contractare/externalizare sau realizare a unor parteneriate public-private transparente asupra întregii proceduri privind adopția internă, de către organismele private române, urmare a fundamentării unor standarde de calitate competitive, aplicabile atât organismelor de stat cât şi celor private autorizate.

 În ansamblul lor, apreciem normele în concordanţă cu modificările aduse recent de legea adopţiei şi apreciem ca fiind pozitive majoritatea aspectelor introduse de noua lege. Astfel, noile reglementări aduc:

 • Definirea statutului de „copil greu adoptabil” după 9 luni de la momentul în care acesta devine adoptabil, statut asociat unor proceduri mai relaxate la nivelul potrivirii teoretice.
 • Reducerea de la 1 an la 6 luni a perioadei în care trebuie să fie căutate rudele copilului care vor să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia. În situaţia în care rudele nu sunt găsite în acest interval, în termen de 5 zile va trebui începută procedura de declarare a adoptabilităţii copilului;
 • Prelungirea valabilităţii atestatului pentru adopție necesar viitorilor părinți, de la 1 an la 2 ani;
 • Eliminarea etapei de pregătire pentru persoanele cărora le-a expirat atestatul şi solicită obţinerea unui nou atestat;
 • Stabilirea compatibilității copilului cu adoptatorii la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi nu la nivelul ANPDCA, în scopul de a eficientiza procesul de identificare a celei mai potrivite familii pentru copilul adoptabil;
 • Eliminarea termenului de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Copilul va păstra acest statut până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când îşi va exprima opinia cu privire la această posibilitate;
 • Introducerea unor termene pentru procedurile derulate în faţa instanţelor judecătoreşti pentru toate cele 3 etape ale procesului de adopţie, respectiv: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției;
 • Introduce obligativitatea angajatorilor persoanelor care doresc să adopte de a acorda timp liber pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obţinerea atestatului şi participarea la întâlnirile cu copilul. Timpul liber poate fi acordat în limita a 40 ore/an, fără afectarea drepturilor salariale;
 • Introduce concediul de acomodare, acordat unuia dintre parintii adoptivi pentru o perioada de un an cu o indemnizatie de 3,4 ISR. Astfel, la nivelul ISR din 2016, unul dintre parintii adoptivi va beneficia de 1.700 de lei lunar.